Crisis

Indien u cliënt bent binnen mijn praktijk

 

  • U kunt mij tijdens werkdagen bellen: 06-45683079. Indien ik niet opneem of het valt buiten mijn werkdagen ( maandag, woensdag en vrijdag) dan kunt het beste bellen met u huisarts voor directe hulp.

 

Indien u geen cliënt bent binnen mijn praktijk

  • In een crisis verstoren de psychische klachten uw dagelijkse leven volledig.
  • U bent bijvoorbeeld erg in de war, erg angstig of u ervaart een diep ellendig gevoel.
  • Bel uw huisarts voor directe hulp.
  • Buiten kantooruren kunt u de huisartsenpost bellen. Hulp is 24 uur per dag mogelijk.
  • De huisarts belt zo nodig de crisisdienst die u komt helpen.
  • U kunt ook een telefonische hulplijn bellen, bijvoorbeeld 113 of gratis 0800 0113 als u aan zelfdoding denkt.