Kosten Psychotherapie

 

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, met uitzondering van je eigen risico. Hiervoor is wel een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk waarop duidelijk vermeld staat of het BGZZ of SGGZ betreft ( https://www.lvvp.info/voor-clienten/wat-is-eerstelijns-psychologische-zorg). 

‚Äč

Contractvrij

Ik werk contractvrij wat wil zeggen dat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars, waardoor de therapie alleen volledig vergoed wordt indien je een restitutiepolis hebt. Wanneer je een naturapolis hebt, wordt meestal tussen de 60 en 80% van de kosten vergoed. Ik hou me aan de NZA-tarieven. Vraag bij je zorgverzekeraar na hoeveel zij precies vergoeden van psychotherapie bij een niet-gecontracteerde hulpverlener. Het resterende bedrag betaal je zelf bij, waarbij het gaat om gemiddeld €25 per sessie. Ik raad alle cliënten aan vooraf te overleggen met de zorgverzekeraar wat je vergoed kunt krijgen om een helder beeld te krijgen van de mogelijke eigen bijdrage. Het afsluiten van een restitutiepolis kan elk nieuw kalenderjaar en kost over het geheel maar iets meer dan de basispolis maar dekt wel 100% van de factuur. 

 

Kijk ook op het document rechts waarbij de NZA-tarieven in een overzicht staan vermeld. Dit document geeft een overzicht wat de kosten kunnen zijn voor een intake/behandeling, afhankelijk van de diagnose en de duur van een behandeltraject:

Kijk ook op de link rechts waar een overzicht is gemaakt  door www.contractvrijepsycholoog. Hier kun je zien hoeveel je vergoed krijgt van de vastgesteldeNZA-tarieven  bij jouw zorgverzerkeraar.  

 

Kosten Coaching

De kosten per gesprek van 60 minuten zijn €125 

 

Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor coaching-counselling (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

 • Via de werkgever
  Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
 • Via de ziektekostenverzekering
  Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt counseling en/of coaching vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na. Ik heb hiervoor de nodige registratie bij AGB onder de AGB-code 94062715.
 • Via de Arbo-dienst van je bedrijf
  Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
 • Via de belasting
  Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
 • Via het UWV
  Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

 

 

No show:

Wanneer een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, ongeacht de reden, wordt €75 bij jou gedeclareerd. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij je zorgverzekeraar.